Gegarandeerde 'Best Practice' voor Atriumfibrilleren

Uw patiënten leven prettiger en langer.
Vraag nu een op maat gemaakte Business Case aan.



Uitdaging

De komende jaren zullen zorgverleners steeds meer te maken krijgen met patiënten met boezemfibrilleren. Het aantal opnames met deze ziekte is de afgelopen 20 jaar met maar liefst 60% toegenomen.

In 2005 is onder leiding van Prof. Dr. H.G.J.M. Crijns en dr. Tieleman in samenwerking met de Stichting Zorgvernieuwing Nederland een content groep opgericht met als doel om de inhoud van een ICT gestuurd Disease Management Systeem vorm te geven, specifiek voor de diagnostiek en behandeling van Boezemfibrilleren, strikt volgens vigerende richtlijnen. Na 1 jaar was de content klaar en kon er gebouwd worden aan het Disease Management Systeem. Het systeem werd geïmplementeerd in het MUMC en in het Martini Ziekenhuis. In het 1e ziekenhuis werd het meteen in studie verband gebruikt; in het Martini Ziekenhuis werd het in de dagelijkse praktijk toegepast.

De resultaten van de studie in Maastricht zijn inmiddels bekend en gepubliceerd in het European Heart Journal. De resultaten zijn zo positief, dat met recht gesproken kan worden van een Best Practice op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met Boezemfibrilleren.

Deze website geeft naast informatie over vigerende richtlijnen, informatie over hoe binnen een gespecialiseerde AF poli de zorg optimaal kan worden georganiseerd, welke resultaten er zijn te verwachten en welke stappen er moeten worden genomen om deze resultaten te bereiken.